Wie zijn de ondernemers die zich aansluiten bij Manifesto? Wat drijft hen?

Wie zijn de ondernemers die zich bij Manifesto aansluiten? Wat drijft hen? Deze keer: Niels Moshagen en Jaap Fris van Mindt Over mindset, kleine stapjes en je eigen proefkonijn zijn.

‘Ik kan wakker worden van hersenspinsels over hoe we de wereld duurzamer kunnen maken. Hoe krijgen we de mensheid in beweging? Op dat niveau zakt de moed me in de schoenen. Voor mij is de oplossing te kunnen blijven zien hoe we zelf kunnen bijdragen. Met kleine dingen en stapje voor stapje. Dan word ik wakker van de energie die ik daarvan krijg!’ Deze hoe-vraag drijft zowel Niels als Jaap. Samen vormen zij: Mindt.

Mindt
Mindt is een onderneming die nieuwe initiatieven uitbouwt tot duurzame bedrijven en hierbij het bedrijfsleven en creatieve, innovatieve ondernemers samenbrengt. Daarbij gaat het om ‘duurzaam’ in de breedste zin van het woord. Van een duurzaam en ecologisch product of dienst tot een duurzaam business model. Voorbeelden van initiatieven zijn STAR/T en the Cee Spot in Enschede. STAR/T is een startup school voor statushouders, waar statushouders worden begeleid naar werk. Mindt werkt hier samen met de universiteit Twente, ROZ Groep en TIB-advies. ‘Een project dat ons na aan het hart ligt, omdat we met niets begonnen, alle partijen hebben samengebracht en na heel veel inspanningen nu mooie resultaten zien. De ruimte waar we STAR/T uitvoeren, is the Cee Spot, ook een initiatief van ons. The Cee Spot is een inspirerende werk- en ontmoetingsplek voor creatieve ondernemers. Hier komen onze projecten samen, projecten waar we trots op zijn.’ Om binnen alle gelederen van de maatschappij het duurzaamheidsdenken breder uit te dragen, treden ze steeds vaker op als sprekers en zijn ze verbonden als docent aan Hogeschool Saxion.

Kleine stapjes
De kracht van Mindt ligt, zoals ze zelf zeggen, in de snelle ontwikkeling van concepten naar marketing of producten. Hierbij gebruiken ze Design Thinking en Design Sprints die helemaal in het teken van duurzaamheid zijn gezet. Deze methode bestaat uit een proces van 5 stappen die in een week tijd leidt tot een concrete, praktische hanteerbare oplossing. ‘Duurzaamheid is iets groots, iets niet-tastbaars. In de praktijk zien we hoe hierdoor plannen en goede ideeën veelal stranden. Wat ons betreft gaat het om de mindset van de ‘grote’ discussie af te stappen, te snappen waar je onderdeel bent van het probleem en waar je onderdeel bent van de oplossingen en dan doen door verandering te brengen met kleine stapjes.’

Eigen proefkonijn
‘Wat het duurzaamheidsdenken betreft komt het wel goed. Wat me echt zorgen baart zijn hoe grote organisaties zijn gebouwd, die zijn nog verre van duurzaam.“ Jaap noemt als voorbeeld de aankondiging van PWC in 2030 volledig circulair en klimaatneutraal te zijn. “Goed dat ze het doen, maar het zou briljant zijn als ze met een circulair business model zouden komen. Bijdragen op ecologisch vlak is belangrijk, maar er is ook nog een sociaal en economisch vlak. Hoe kunnen we hieraan bijdragen?” Ook voor Mindtis dit een uitdaging. Met het zoeken naar nieuwe wegen en het vormgeven van nieuwe duurzame businessmodellen, zijn ze hun eigen proefkonijn. ‘Mindt is ons experiment en grootste uitdaging: hoe organiseren we onszelf als een circulaire organisatie? We onderzoeken dit nu zelf, enerzijds om van te leren en anderzijds om anderen er straks mee te kunnen helpen.’

Gezamenlijke missie
‘Met onze zoektocht naar duurzame businessmodellen waarbij maatschappelijke impact leidend is, is het prettig om medereizigers te ontmoeten, zoals Manifesto. We waren op zoek naar een business coach èn een accountant en bleken die met Manifesto allebei te krijgen. We hebben met Manifesto een gezamenlijke ambitie in het vinden van een maatschappelijke impact formule ter vervanging van de huidig gevestigde formules zoals die van winst en groeicijfers. Een formule zoals de Stichting Schaal van Betekenis [die Manifesto ontwikkelt] waar geld een middel wordt om maatschappelijke waarden te bereiken. Daarnaast zijn we door het samenwerken met Manifesto in contact gekomen met andere ondernemers die met dezelfde uitdagingen zitten. Met elkaar oplossingen en ervaringen delen, werkt heel inspirerend.’