Principes

Wij hebben een aantal duidelijke principes opgesteld. Die staan nogal haaks op de mores van de meeste, zo niet alle accountantskantoren. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen.

  • Zo zien wij cijfers slechts als middel. Je droom en je missie zijn bij ons het uitgangspunt. Altijd. Daar coachen en spiegelen wij je op. Elk kwartaal, of wanneer jij of je coach dit nodig of wenselijk vindt.
  • Wij hanteren voor het coachen, het verzorgen van je administratie, het opstellen van je jaarrekening en het certificaat een vast bedrag.
  • Omdat wij geen slager willen zijn die zijn eigen vlees keurt, controleert een derde (externe) accountant de cijfers. Deze zet ook zijn handtekening onder het certificaat.
  • Wanneer je meer ondersteuning nodig hebt, op fiscaal-, juridisch-, marketing- of HRM-gebied staat er een pool van specialisten voor je klaar. Ook voor deze specialisten rekenen wij een vast (laag) bedrag. Bovendien werken onze specialisten extra efficiënt omdat ze jou en je organisatie al kennen via het intakeverslag en de besprekingsverslagen. En omdat ze gebrieft en begeleid worden door je coach.
  • Alles draait bij ons om de klanten. De ondernemers en bestuurders. Om jou dus. Jij staat centraal. Iedereen bij Manifesto, de bedrijfskundigen en accountants, je vaste coach en alle specialisten, zij allemaal nemen jouw droom en jouw missie als uitgangspunt. Altijd.
  • Wij zijn een coöperatie. Onze leden zijn onze klanten. En daarmee de baas. Wij hebben geen winstoogmerk. De winst die elke vestiging maakt, kunnen de leden van die vestiging gebruiken voor netwerkbijeenkomsten, om interessante sprekers uit te nodigen, of om lokale initiatieven mee te ontplooien.
  • Al onze klanten/leden krijgen van ons een manifest. Die wordt door een van onze accountants ondertekend. Daarmee belooft deze dat al de principes die je net gelezen hebt leidend zullen zijn. Bij alles wat we voor je doen.

Schrijf je in voor de Manifesto-nieuwsbrief!