Business Coaching & Personal Accountants

Manifesto komt tot onze grote spijt ter einde.

Meer dan zes jaar lang is het af en toe erg moeilijk gebleken de juiste accountants – met eenzelfde filosofie als Manifesto – tot ons te binden. Het ging niet altijd zonder slag of stoot. Het laatste jaar hadden we grootse plannen op de planning staan, maar ook toen lukte het niet een (of meerdere) volwaardig(e) accountant(s), met meer dan normale belangstelling voor de betekeniseconomie, te vinden. Als tweede hebben we, door onder andere een persoonlijk ongeval van oprichter Erik Friedeberg, niet voldoende handen ter beschikking om onze leden de aandacht te geven die zij verdienen. Dit is het moment waarop Manifesto stopt.

We willen ons altijd voor 100% inzetten om de accountant en personal coach van de betekeniseconomie te zijn. Daar hebben wij zelf zo onze missie en visie over. Helaas moeten wij concluderen dat wij deze missie en visie niet meer volwaardig kunnen uitvoeren. We hebben meerdere opties (zoals een doorstart of een samenwerking met een ander kantoor) in overweging genomen, maar geen van allen blijkt een passende te zijn voor de Manifesto gedachte.

We wensen dat het gedachtengoed toch nog een manier vindt om voortgezet te worden en te mogen gaan bloeien, maar wellicht in een andere vorm. Er zijn vele zaadjes geplant waarvan meerder beste stevig geworteld. Maar tot bloei komen in de huidige vorm lukt nu niet.

We willen iedereen heel erg bedanken voor de afgelopen (meer dan) 6 mooie jaren van Manifesto en hopen jullie ooit weer eens op een andere manier tegen te komen.

Manifesto

Onze naam is niet toevallig gekozen. Iedereen die klant wordt bij Manifesto, krijgt van ons een manifest. Een door een van onze accountants ondertekende beginselverklaring waarin deze vergaande beloften doet. Zich verplicht om jouw droom en jouw missie als uitgangspunt te nemen bij alles wat we voor je doen.

Wij zijn een coöperatie. Ook dat is niet toevallig. De klanten hebben het bij ons voor het zeggen. Medewerkers, coaches en accountants, wij allemaal zijn er voor jou en je collega ondernemers. Staan voor je klaar om je te begeleiden en ondersteunen. Alles uit jezelf en je organisatie te halen wat erin zit. Zo zijn de verhoudingen bij ons. Winst is geen doel. Blijft simpelweg in de lokale vestiging. Met dat geld kun je netwerkbijeenkomsten organiseren. En daar een interessante spreker voor uitnodigen. Of een belangrijk lokaal initiatief steunen.

Schrijf je in voor de Manifesto-nieuwsbrief

Business Coaching

Jouw persoonlijke ontwikkeling loopt voor op die van je organisatie. Daarom coacht je vaste begeleider je ook op persoonlijke doelen. In een uitgebreide intake vertel jij wat je belangrijk vindt. Welke betekenis jij met je organisatie zoekt. Waar je van droomt en welke missie je graag wil verwezenlijken. Die droom en missie zijn vanaf dat moment leidend. Het uitgangspunt bij elk kwartaalgesprek.

Op elke vestiging van Manifesto werken vaste teams van accountants en bedrijfskundigen. Jij bepaalt je voorkeur, wie je vaste coach wordt. Is dat een bedrijfskundige met kennis van het accountancy-vak of een accountant met bedrijfskundige kennis? Onze business coaching past altijd.

Personal Accountants

Cijfers zijn belangrijk. De fiscus en de overheid hebben duidelijke richtlijnen opgesteld hoe je administratie eruit behoort te zien. Tegelijk zijn die cijfers voor jou oude koek. Zeggen van alles over het verleden. En weinig tot niets over het heden. Jij wil actuele cijfers. Vooruit kunnen kijken. Weten hoe je er vandaag voor staat. En wat je je morgen kunt permitteren. Wat je zoekt is een van onze personal accountants.

Daarom heeft Manifesto een scorebord ontwikkeld. Een handig instrument dat je zelf naar eigen behoeften samenstelt. Op het scorebord zie je in één oogopslag hoe je organisatie presteert. Real time. En zonder boekhoudkundige kennis. Je stelt het bord samen uit een combinatie van harde indicatoren als omzet, kosten, winst en kasstroom. En uit zachte aspecten, zoals klanttevredenheid, loyaliteit van de medewerkers, persoonlijke ontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Daarnaast kun je in het scorebord parameters toevoegen die laten zien hoe jouw organisatie het doet in vergelijking met soortgelijke bedrijven. Het scorebord geeft dus ook inspiratie. En moedigt je soms aan er nog een schepje bovenop te gooien.

De stand van zaken op het scorebord is actueel. De input halen wij uit je eigen administratie en big data, en sommige gegevens hou je zelf bij.

Aan het eind van een boekjaar maken wij, zoals elke accountant dat doet, de jaarrekening op. Maar je krijgt ook een door ons ontwikkeld certificaat. Die wordt door een derde, een externe accountant na een gesprek met jou opgesteld en ondertekend. Zo’n certificaat zegt meer over de feitelijke situatie van je organisatie dan een klassieke jaarrekening. Is de weerslag van alle parameters die je eerder hebt gekozen. Het beeld dat daaruit naar voren komt, vertelt nauwgezet hoe je het afgelopen jaar hebt ondernomen. Met zo’n certificaat kun je straks bijvoorbeeld een voordelig rentepercentage bij de bank bedingen. Of het betalen van een borg bij een huurcontract voorkomen. Jij bepaalt wanneer je de jaarrekening en het certificaat wilt hebben. Direct aan het einde van het boekjaar of gewoon wanneer je ze voor de een of andere situatie nodig hebt. Want voor jou zelf zijn die cijfers natuurlijk minder belangrijk. Jij kende ze allang. Jij hebt op elk moment van de dag actuele cijfers tot je beschikking.

Administratie

Het verzorgen van je administratie ziet Manifesto als backoffice werkzaamheden. Een commodity. Iets dat we zo efficiënt en goedkoop mogelijk voor je organiseren. Wat we vervolgens met die cijfers doen, hoe je hierop gecoacht en gespiegeld wordt, dat is waar het ons écht om gaat. En waar we ons in onderscheiden van andere accountantskantoren.

Alles is er bij ons op gericht jou te laten excelleren. Je organisatie te laten bloeien. Je missie te verwezenlijken en je droom dichterbij te brengen. Als jij je missie uiteindelijk hebt gerealiseerd is ook onze missie weer voor een stukje volbracht. En als jij je droom dichterbij hebt gebracht, is ook onze droom weer een stapje dichterbij. Zo simpel is het. Dat is onze motivatie.

We zijn niet voor niets een coöperatie. Jij hebt het als ondernemer of bestuurder bij ons voor het zeggen. Want Manifesto is er niet alleen voor jou, maar Manifesto is ook van jou.

sectionhead

Principes

Wij hebben een aantal duidelijke principes opgesteld. Die staan nogal haaks op de mores van de meeste, zo niet alle accountantskantoren. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen.

  • Zo zien wij cijfers slechts als middel. Je droom en je missie zijn bij ons het uitgangspunt. Altijd. Daar coachen en spiegelen wij je op. Elk kwartaal, of wanneer jij of je coach dit nodig of wenselijk vindt.
  • Wij hanteren voor het coachen, het verzorgen van je administratie, het opstellen van je jaarrekening en het certificaat een vast bedrag.
  • Omdat wij geen slager willen zijn die zijn eigen vlees keurt, controleert een derde (externe) accountant de cijfers. Deze zet ook zijn handtekening onder het certificaat.
  • Wanneer je meer ondersteuning nodig hebt, op fiscaal-, juridisch-, marketing- of HRM-gebied staat er een pool van specialisten voor je klaar. Ook voor deze specialisten rekenen wij een vast (laag) bedrag. Bovendien werken onze specialisten extra efficiënt omdat ze jou en je organisatie al kennen via het intakeverslag en de besprekingsverslagen. En omdat ze gebrieft en begeleid worden door je coach.
  • Alles draait bij ons om de klanten. De ondernemers en bestuurders. Om jou dus. Jij staat centraal. Iedereen bij Manifesto, de bedrijfskundigen en accountants, je vaste coach en alle specialisten, zij allemaal nemen jouw droom en jouw missie als uitgangspunt. Altijd.
  • Wij zijn een coöperatie. Onze leden zijn onze klanten. En daarmee de baas. Wij hebben geen winstoogmerk. De winst die elke vestiging maakt, kunnen de leden van die vestiging gebruiken voor netwerkbijeenkomsten, om interessante sprekers uit te nodigen, of om lokale initiatieven mee te ontplooien.
  • Al onze klanten/leden krijgen van ons een manifest. Die wordt door een van onze accountants ondertekend. Daarmee belooft deze dat al de principes die je net gelezen hebt leidend zullen zijn. Bij alles wat we voor je doen.

Schrijf je in voor de Manifesto-nieuwsbrief!

Wij zijn geen slager die zijn eigen vlees keurt.
sectionhead

Vaste prijzen

De administratie verzorgen behoort vandaag de dag een commodity te zijn. Iets wat je met de huidige stand van de techniek heel goedkoop en efficiënt kunt organiseren en aanbieden.

Wat je vervolgens met die cijfers doet, de kwaliteit van de adviezen die je aan de hand van deze cijfers geeft, de actualiteit die de cijfers hebben, de mogelijkheid om deze gegevens aan te vullen met voor je onderneming relevante gegevens uit de big datastroom, gekoppeld aan zachte parameters en persoonlijke doelen; dat is waar het bij ons om draait. Waarmee wij ons onderscheiden van andere accountantskantoren en bedrijfsadviseurs. Toch hanteren wij voor al deze werkzaamheden vaste prijzen. Voor ons is de hoogte van dat bedrag reëel. In vergelijking met andere bedrijfsadviseurs en accountants is het laag. Zeker als je organisatie wat groter is.

Ook voor de specialistische kennis van juridische-, fiscale-, marketing- en HRM-experts rekenen wij een vast (laag) bedrag. En met een knipkaart wordt het nog voordeliger deze specialisten in te schakelen. De specialisten werken vanuit het intakeformulier en besprekingsverslagen. En opereren nauw samen met je coach. Dat is wel zo efficiënt. Voorkomt dat jij aan steeds weer andere mensen dezelfde vragen moet beantwoorden. Of dat er gedoe is tussen de verschillende specialisten onderling. Iedereen weet bij ons precies wat hem of haar te doen staat. Wat zijn of haar rol is in het geheel.

Schrijf je in voor de Manifesto-nieuwsbrief!

Real time (scorebord)

We leven in een tijd van grote veranderingen. En die veranderingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Je moet als ondernemer of bestuurder boven op de bal zitten. Scherp aan de wind zeilen. Snel beslissingen kunnen nemen. We vertellen je niks nieuws. Maar zonder actuele cijfers, wanneer je niet precies weet hoe je er voor staat, hoe lang je polsstok eigenlijk is, kun je inschattingsfouten maken. Met grote gevolgen. Bedrijfsgegevens in ons real time (scorebord) helpen je verder.

Daarom zijn de cijfers en de standen op je persoonlijke scorebord altijd real time. Net zo actueel als de beursstanden, de buienradar en het nieuws. Het is met de huidige stand van de techniek eigenlijk zo vanzelfsprekend, dat je zou verwachten dat elk accountantskantoor haar opdrachtgevers van actuele cijfers zou voorzien, maar helaas is dat meestal niet zo. En in het MKB-segment is er al helemaal geen sprake van. In het tweede of derde kwartaal de cijfers van het jaar ervoor krijgen, is hier heel normaal.

Intake

Voor de intake neemt je coach ruim de tijd. Zo leer je elkaar goed kennen. Ontdekt je coach wat jij belangrijk vindt. Wat je met je organisatie wil bereiken. De maatschappelijke betekenis die je zoekt. De sociale relevantie waar je op uit bent. Wat je droom en je missie is. Maar ook bekijk je samen in hoeverre deze doelstellingen reëel zijn. Binnen je mogelijkheden passen.

Samen formuleer je een aantal korte termijn doelen. Opgeteld vormen de korte termijn doelen je langetermijnstrategie. Daarop wordt je elk kwartaal, en vaker wanneer dat nodig of gewenst is, gecoacht en gespiegeld. Is alles wat je doet (en laat) wel in lijn met je droom? Laat je je niet teveel afleiden door andere zaken? En hoe is het met je missie? Komt die steeds een stukje dichterbij? Moet je misschien op bepaalde aspecten bijsturen? Is het nuttig er specialisten bij te halen?

sectionhead

Jij

Jij bent ondernemer. Waarschijnlijk leid je een familiebedrijf. Sta je aan het roer van een middelgrote onderneming. Of ben je de bestuurder van een ideële organisatie.

Je hebt in ieder geval nooit iets gehad met opportunistisch kortetermijndenken, het opstuwen van de winst ten koste van de langetermijnstrategie, milieu, samenleving of alles en iedereen. Voor jou is geld een middel om je missie te verwezenlijken en je droom dichterbij te brengen. En omdat je droom waarschijnlijk duur is, is het belangrijk een deugdelijk verdienmodel te hanteren. En de hand aan de knip te houden.

Je ergert je waarschijnlijk al langer aan je huidige accountant. Zijn gebrek aan inlevingsvermogen. Zijn desinteresse voor de branche waarin je opereert. Zijn focus op louter cijfers en fiscale zaken. Cijfers die alles zeggen over het verleden, maar weinig tot niets over het heden. De hoogte van zijn rekeningen. Daarnaast heb je behoefte aan een goede coach. Iemand die je regelmatig en eerlijk spiegelt. Waar je je plannen tegenaan kunt houden. Iemand die aandacht voor je heeft. Kennis van zaken heeft. Zowel een bedrijfskundige als een financiële achtergrond heeft. Maar waar vind je zo’n coach en wat brengt zo iemand je in rekening?

Als je je in bovenstaande omschrijving herkent, is er nu Manifesto. Manifesto is een coöperatie van ondernemers voor ondernemers. Combineert business coaching met personal accounting.

Schrijf je in voor de Manifesto-nieuwsbrief!

Droom & Missie

Je droom is iets wat je graag zou willen. Maar nooit zal bereiken. Het is tenslotte maar een droom. Maar zo’n droom geeft je wel richting. Is het punt op de horizon waar je je strategie op baseert. De weg laat zien die je te gaan hebt. Op dezelfde lijn, maar dichterbij, ligt je missie. De missie is haalbaar. Alles wat je doet en laat is erop gericht je droom dichterbij te brengen en je missie te realiseren.

De droom geeft je vleugels. En de missie zorgt dat je je focust. Je niet laat afleiden door wat er om je heen gebeurt. Niet zal reageren op het gedrag van andere aanbieders in de markt. Dat je consistent en consequent je eigen weg gaat.

Veel jonge en succesvolle ondernemers werken met een droom & missie. Soms onbewust en soms heel bewust. Maar het hardop uitspreken van je droom en je missie in het bijzijn van je coach, en het monitoren van je resultaten op het scorebord geeft je extra motivatie. Zorgt dat je je roer recht houdt, in volle vaart en rechte lijn op je doel afgaat.

Onze eigen droom.

Wij dromen van een wereld waarin accountants onkreukbaar zijn. Van onbesproken gedrag. Open, eerlijk en integer zijn. Waar het bedrijfsleven blind op deze beroepsgroep kan vertrouwen. Ervan overtuigd is dat zij louter in het belang van hun klant en de samenleving adviseren.

Wij dromen van een wereld waarin accountants dienstbaar zijn. Zowel aan de maatschappij als aan hun opdrachtgevers. Het vanzelfsprekend vinden dat zij zich in hun klanten verdiepen en verplaatsen. Geïnteresseerd zijn in dat waar hun opdrachtgevers mee bezig zijn. Actief meewerken om de missie van hun klanten te realiseren en hun droom dichterbij te brengen.

Onze missie

Wij willen het goede voorbeeld geven. Laten zien hoe het anders kan. Door alles waar wij in geloven in de – dagelijkse en weerbarstige – praktijk te brengen. En zo te bewijzen dat onze aanpak succesvol is. Het model van de toekomst is.

Ook wij hebben een droom

Maatschappelijke betekenis en sociale relevantie

Nog maar kort geleden was winstmaximalisatie en het creëren van een zo’n groot mogelijke aandeelhouderswaarde – desnoods ten koste van alles en iedereen – het dominante business-model. Zeker bij grote organisaties. De focus ging niet verder dan de kwartaalcijfers en in sommige gevallen zelfs de maandcijfers. Het Anglicaanse business-model was wel erg ver doorgeschoten.

Zelfs jonge ondernemers en organisaties in het MKB-segment werden geïnspireerd door deze opportunistische manier van zakendoen. Maar sinds kort is het Rijnlandse bestuursmodel weer in ere hersteld. Houdt men steeds vaker rekening met alle stakeholders. Met zowel de wensen van opdrachtgevers, medewerkers, partners, aandeelhouders, toeleveranciers, het milieu als de samenleving als geheel. Maatschappelijke betekenis, sociale relevantie en geld verdienen gaan vandaag de dag op een vanzelfsprekende manier hand in hand.

Je zit als ondernemer weliswaar bovenop de bal, een absolute voorwaarde in deze tijd waar alles in razend tempo verandert, maar tegelijkertijd heb je een duidelijke langetermijnstrategie. Ga je recht op je doel af. Laat je je niet afleiden door wat anderen doen. Leid je je onderneming consistent en consequent. Alles wat je doet en laat is erop gericht je missie te realiseren en je droom dichterbij te brengen.

Bijna elke succesvolle start-up is vandaag de dag zo’n money-and-meaning bedrijf. En de meeste familiebedrijven zijn dat van oudsher. Ook Manifesto zelf is een organisatie die maatschappelijke betekenis en Sociale relevantie zoekt en belangrijk vindt. En daar in haar rechtsvorm, een coöperatie, de uiterste consequentie uit heeft getrokken.

Wil je het merkpaspoort van Manifesto lezen? Klik hier.

Administratie

Om ten volle te kunnen profiteren van onze mogelijkheden is het belangrijk dat je je administratie goed bijhoudt. Regelmatig mutaties boekt. En wanneer je dat dagelijks doet, dan weet je zeker dat de cijfers op je scorebord nauwkeurig zullen zijn. Dat je daar volledig op kunt vertrouwen.

Coöperatie

Manifesto is een coöperatie. De leden hebben het bij elke vestiging voor het zeggen. Zoveel mogelijk winst maken is niet waar het bij ons om gaat. Vandaar dat onze tarieven laag kunnen houden. Met de (bescheiden) winst die elke vestiging maakt, kunnen de leden netwerkbijeenkomsten houden. Interessante sprekers uitnodigen. Of het besteden aan een maatschappelijke of sociale bestemming.

De franchisenemers die een vestiging runnen, de coaches en specialisten zijn lid van de overkoepelende coöperatie. Van de winst die daar gemaakt wordt bepalen zij de bestemming. Meestal zal deze winst gewoon in de coöperatie blijven. Gebruikt worden voor het openen van een nieuwe vestiging of het aantrekken en opleiden van nieuwe medewerkers.

Ondernemersrapport

Het ondernemersrapport is een door Manifesto ontwikkeld document. Is de weerslag van alle parameters die je gekozen hebt. Het ondernemersrapport geeft een buitenstaander een goede indruk van wat jij belangrijk vindt. Hoe je in de wereld staat. Maar ook hoe jij je onderneming leidt, medewerkers aanstuurt, met klanten omgaat en samenwerkt met je partners. Hoe maatschappelijk verantwoord je onderneming is. Het ondernemersrapport vertelt zelfs zoveel over je onderneming, dat banken geneigd zullen zijn je een lagere rente in rekening te brengen voor je bedrijfskrediet, dat verzekeringsmaatschappijen je misschien wel korting op de premie zullen geven en voor verhuurders geeft het zoveel zekerheid, dat de kans groot is dat ze je geen borg zullen laten betalen.

Kwartaalgesprekken

Elk kwartaal, of wanneer jij of je begeleider dat nodig of gewenst vinden, heb je met elkaar een gesprek. Kijken jullie samen of alles nog naar wens verloopt. Waar zaken moeten worden bijgesteld. Aangescherpt. Waar wellicht zelfs moet worden ingegrepen. Nieuwe ontwikkelingen worden tegen het licht gehouden. Mogelijkheden passeren de revue. Oplossingen worden overwogen. De beste keuze wordt gemaakt op basis van deze kwartaalgesprekken.

Wij weten uit ervaring hoe belangrijk die gesprekken voor ondernemers zijn. Hoe prettig het is om gespiegeld en gecoacht te worden door iemand van buiten de branche. Een betrokken buitenstaander die er fris tegenaan kijkt. Ontwikkelingen in een bredere context kan plaatsen. Je open en eerlijk advies geeft. Als klankbord en geweten kan fungeren.

Scorebord

Het scorebord kent vier typen indicatoren.
1. Harde parameters, zoals omzet, winst of verlies, kosten, kasstroom en voorraad.
2. Zachte parameters zoals innovatie, klanttevredenheid, loyaliteit van medewerkers, duurzaamheid, maatschappelijke relevantie, reputatie, droom en missie.
3. Persoonlijke parameters, zoals je eigen ontwikkeling en leiderschapsaspecten.
4. Benchmark-gegevens waarin je je scores vergelijkt met de winnaars of de gemiddelden binnen je marktsegment.

Wij

Wie zijn wij? Monique Piet, de personal accountant van onze pilot vestiging, Erik Friedeberg, oprichter en business coach en Tim Horsten business coach van vestiging Breda Zij stellen zich hieronder voor. En geven aan waarom Manifesto zo bijzonder is.

Contact

Manifesto
Amsterdam

Blankenstraat 408
1018 SK Amsterdam
+31 (0) 6 53 23 89 71
info@manifesto.nl


Route

Manifesto
Breda

Reduitlaan 33 - Ruimte 2.02
4814 DC Breda

info@manifesto.nl


Route

Disclaimer

Privacyverklaring

Manifesto gaat heel zorgvuldig om met de privacy van al haar klanten/leden. Maar ook met die van jou als bezoeker van onze website. We maken op deze site slechts gebruik van (anonieme) cookies om de gebruikerservaring van onze bezoekers te optimaliseren. Wij beloven je dat we heel zorgvuldig met deze gegevens omgaan en niet langer zullen bewaren dan strikt noodzakelijk.

Deze cookies – kleine bestandjes die door je browser worden opgeslagen op je computer – kun je ook weigeren. Door op de knop ‘Liever niet’ te klikken of je browser anders in te stellen.

Verstrekking aan derden

Bij de verwerking van de gegevens van onze klanten/leden werkt Manifesto samen met anderen. Personen en bedrijven die in opdracht van en voor Manifesto optreden. Verder zullen wij gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij je daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven of als daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

Vliegende brigade

Barbara Rijskamp

Fiscalist

Geeft ondernemers heldere antwoorden op alle belastingvragen. Ook de meest ingewikkelde of wanneer het om internationaal zakendoen gaat. Gebruikt daarbij een taal die je begrijpt.

barbararijskamp.nl

+31 (0)6 54 234 564

Resie Kuppens

Subsidiespecialist

15 jaar ervaring met subsidieaanvragen. Met name op het gebied van welzijn en gezondheid. Resie denkt graag met je mee. Kent als geen ander de weg in dit complexe metier. Helpt je met subsidie je ideeën te realiseren.

Roeland van Dijk

Financieel specialist en financieringsdeskundige

Roeland is de interim cfo en controller. De man die jij als ondernemer goed kunt gebruiken. Maar je niet in vaste dienst kunt veroorloven. Werkt proactief en toekomstgericht.

Alexander van Leeuwen

Bedrijfskundige

Specialist op het gebied van payrolling. Deelt graag zijn kennis met je op dit complexe en vaak onbekende terrein. Houdt van een heldere, open en eerlijke manier van communiceren.

Damaris Matthijsen

Transitie specialist

Helpt bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen. Aansluiting zoeken bij de nieuwe economie. Hun idealen willen vormgeven. Doet dat op onorthodoxe wijze. Geeft haar adviezen Soms zelfs met zang en trom.

Irma Pouw

Ervaren HR-adviseur

Met een zachte aanpak en harde resultaten. Zorgt voor veiligheid en vertrouwen binnen organisaties die sterk in beweging zijn. Oftewel creëert een sfeer waar zowel de organisatie als het individu optimaal kunnen groeien en bloeien.

Michal Dantzig

Werving en selectiespecialist

Heeft een sterke persoonlijke drijfveer bij alles wat zij doet. Persoonlijke aandacht, technologie, marketing en samenwerking zijn daarbij voor haar belangrijke ingrediënten.

Wouter Rijpma

Pensioen specialist

Helpt jou en je medewerkers een goed pensioen op te bouwen. Geeft je inzicht in alle mogelijkheden. Laat je zien dat een goed pensioen niet gepaard hoeft te gaan met hoge lasten en dito verplichtingen.

Wouter van Dijk

Aanhuurmakelaar

Helpt je aan een pand dat bij je past. Op een locatie die bijdraagt aan je imago. En door heel Nederland. En uitsluitend voor de partij die wil huren.

Claudie Gimbrere

Jurist

Behoedt je voor juridische valkuilen. Helpt je bij geschillen met leveranciers, opstellen van algemene voorwaarden, contracten en arbeidsgerelateerde kwesties. Voorkomt graag procedures, maar gaat als het moet de strijd niet uit de weg.

Patrick van Zoelen

-

-

Evelien Udo

Merkenrecht specialist

Denkt graag in een vroeg stadium mee om een juridisch sterk merk neer te zetten. Dat de groeiambities ondersteunt. En zo je problemen achteraf voorkomt. Maar zelfs dan is er vaak nog ruimte voor een oplossing.

Leden

Johan Veneman
Mind Work Productions
Kas Stuyf
Mind Work Productions
Jan van Aalderen
Mind Work Productions
Niels Moshagen
Mindt Creative
Jaap Fris
Mindt Creative
Gijs van Bilsen
Pentascope
Theo Dijt
Pentascope
Engbert Breuker
Pentascope
Henk Pieter Bouma
Pentascope
Erik Friedeberg
Schaal van Betekenis
1 2 3 4 5

Agenda

Loading Events

Events Search and Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
sectionhead

Publicaties

Schaal van Betekenis, nieuwe standaard voor sturen op diepere waarden Wat is de waarde van duurzaam en circulair ondernemen? En hoe kunnen we deze waarde concreet maken?

Met deze vraag is Erik Friedeberg van Manifesto hard bezig. De Schaal van Betekenis is een nieuw model in ontwikkeling, waarin maatschappelijke waarden van bedrijven, zoals duurzaamheid en maatschappelijke relevantie, zichtbaar gemaakt kunnen worden in ultieme, menselijke waarden. Het is een model dat op den duur de huidige balans kan vervangen.

Lees hier het hele artikel.

Financieel-management.nl 12 juni 2018
Manifesto gehonoreerd door B Corp voor Governance B-Corp, het wereldwijde keurmerk voor bedrijven die maatschappelijke relevantie, sociale betekenis en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, publiceert vandaag een lijst waaruit blijkt dat Manifesto behoort tot de beste organisaties ter wereld op het gebied van governance.

Lees hier het hele artikel.

Accountantsweek.nl 12 juni 2018