Wat zijn de ondernemers die zich bij Manifesto aansluiten? Wat drijft hen?

Wie zijn de ondernemers die zich bij Manifesto aansluiten? Wat drijft hen? Deze keer: Annemarie Hofman van Grunneger Power. Over het verbindend vermogen van energie.

Energietransitie
De noodzaak tot een energietransitie hoeven ze in Groningen niet uit te leggen. De bevingen in de regio, scheuren in de woningen versterken die urgentie. De transitie is zelfs een verbindende factor geworden. “Vroeger was energie voornamelijk iets technisch. Nu is energie iets wat ons allemaal aangaat. Het gaat niet meer over de techniek, het gaat meer om: hoe kunnen we samen zorgen dat we onze eigen leefomgeving goed inrichten”, zegt Annemarie Hofman van Grunneger Power.
“Er gebeurt van alles in de wijk rondom het thema ‘energie’: er worden buurtfeesten georganiseerd, mensen komen bij elkaar over de vloer om te kijken hoe ze hun huizen hebben verduurzaamd en bedenken met elkaar energieprojecten voor hun eigen buurt.” Als voorbeeld van initiatieven in de wijken noemt Annemarie het project van het Noorderstation. Een project, geheel bedacht door de buurt, waarbij het dak van het station Groningen Noord zal worden volgelegd met wel 300 zonnepanelen. Een ander mooi voorbeeld is de wijkwindmolens in Dorkwerdersluis. Hier kunnen wijkbewoners mede-eigenaar worden van de twee kleine EAZ-windmolens die eind dit jaar bij Dorkwerdersluis komen. Als mede-eigenaar profiteren ze van de windopbrengst van de molen, doordat ze korting krijgen op hun stroomrekening.

Grunneger Power
Grunneger Power is een energiecoöperatie uit Groningen. Ze leveren groene energie die wordt opgewekt dóór Groningers, vóór Groningers. Inmiddels telt de coöperatie meer dan 2.500 leden. De winst wordt geïnvesteerd in nieuwe, duurzame projecten in de buurt, die zich richten op verduurzamen van Groningen, zoals elektrisch rijden, collectieve zonnepanelenparken en het in samenwerking met de gemeente bieden van ondersteuning bij verduurzaming door de bewoners zelf.
Het begon zeven jaar geleden met een kleine groep gedreven hobbyisten die het idee had om met een collectief zonnepanelen aan te schaffen en inmiddels mag Grunneger Power zich de grootste groene energiecoöperatie van Noord-Nederland noemen.

Verbinding
Verbinding is ook wat Grunneger Power met de coöperatie wil bevorderen. Het project ‘Huren met zon’ is daar een mooi voorbeeld van. Dit is een project waarbij de woningcorporatie investeert in zonnepanelen tegen een kleine huurverhoging en de huurders zelf de financiële voordelen hebben, namelijk de opbrengst van de energie, die altijd hoger is dan de huurverhoging. “Door de financiële draagkracht van de huurders, voelden zij zich heel vaak niet geroepen om mee te denken over energietransitie. Ze weten echter veel over hun buurt en hebben goede ideeën. De huurders zijn ook lid van onze coöperatie, waardoor ze op bijeenkomsten in contact komen met andere mensen uit andere buurten. De mensen inspireren elkaar voor hetzelfde doel: het mooier maken van de wijk. Dat verbindt. Ja, en als dat dan gebeurt, dan ben ik blij!”

Van binnen en van buiten
Grunneger Power werkt volgens de principes van de Holocracy. Dit betekent dat zij werken met een organische, platte structuur van ‘cirkels’ (teams). Hierin vervult iedereen zijn eigen unieke ‘rollen’ met duidelijke gedefinieerde verantwoordelijkheden. Iedere medewerker is ‘manager’ van zijn eigen rollen en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het functioneren hiervan.
Binnen de Holocracy is iedereen gelijk, er is geen hiërarchie en er wordt naar iedereen geluisterd. Deze manier van werken vraagt van de mensen in het team een flinke dosis zelfreflectie en eigen verantwoordelijkheid. Dit is niet altijd makkelijk en niet iedereen is ermee geboren of opgegroeid. “Het vereist dat je je kaarten op tafel legt, dat je eerlijk bent naar jezelf en naar elkaar. Het gaat over zeggen waar het op staat: ik was te laat, omdat ik geen zin had. Of ik heb mijn werk niet af. Er is geen ruimte voor sabotage in het team.“
Verantwoordelijkheid dragen voor je eigen gedrag is dus van belang, maar ook voor je eigen werk. De open en eerlijke sfeer die door de werkwijze ontstaat, komt ten goede aan het resultaat, tenslotte lekt er geen energie naar onderhuidse zaken. Alles komt ter tafel.

Openheid, transparantie, gelijkwaardig samenwerken: zaken die intern van belang zijn, vinden ook hun afspiegeling in wat de coöperatie naar buiten toe uitdraagt. “De organisatie Grunneger Power, een coöperatieve burgerbeweging vereist deze houding, ook naar onze leden toe. Wat ons betreft is dit daarom de enige passende organisatievorm.”

Manifesto
Op een bepaald moment kwam er bij Grunneger Power behoefte aan iemand die een gedegen financiële administratie kon en wilde voeren. De expertise hadden ze niet in huis en daarom gingen ze op zoek naar een geschikte partij: Manifesto. Belangrijk in hun keuze was het feit dat Manifesto ook een coöperatie is. “We willen alleen werken met partijen die volgens diezelfde waarden werken. Daarnaast gaf Manifesto een gedegen indruk ten aanzien van het voeren van de financiële administratie, maar toonde ook een experimentele geest, wat voor vernieuwers op de energiemarkt een must is. Ook hechten we belang aan het samenwerken met partijen die een verbetering willen brengen in hun werkveld en bijdragen aan de nieuwe economie. Dat Manifesto in de randstad gevestigd is, was aanvankelijk een minpuntje [Grunneger Power biedt het liefst werkgelegenheid aan in de regio]. Echter, degene die nu uiteindelijk hier aan het werk is, is een geboren Groninger, dus dat maakte alles goed.”

De energiemarkt
Van de honderd dingen waarvan Annemarie wakker ligt, moet ze als eerste denken aan de energiemarkt waarin ze opereren. ”Als we het hebben over gebruik van energie, dan hebben we het ook over stroom verkoop. Dat doet ons eigen energiebedrijf: Noordelijk lokaal duurzaam, na naamsverandering heet het nu ‘Van ons’, een bedrijf dat zich op de energiemarkt bevindt. Een snoeiharde markt.”
“Een aantal, grote, energieleveranciers maakt deze markt stuk. Ze wekken bijvoorbeeld stroom op uit kolencentrales, vervuilen de wereld hiermee en zijn hier ook nog eens niet transparant over naar hun consumenten. Dat vind ik heel kwalijk. Deze markt zorgt ervoor dat het voor partijen zoals wij (als groene energiecoöperatie, met klein budget, zonder winst of grote investeerders) het bijna onmogelijk is een plek te krijgen.”
Het zien van de noodzaak van de energietransitie, de verbinding die het brengt, en ook dat steeds meer mensen en bedrijven dit gaan zien en zich aansluiten, maakt dat ze, ondanks tegenwind doorgaat met wat ze doet. Wat Annemarie betreft totdat Groningen geheel zelfvoorzienend is!